De sleutel voor uw grafisch ontwerp

WERKWIJZE BIJ HET MAKEN VAN WEBSITES 


Misschien beschikt uw bedrijf nog niet over een website of denkt overweegt u uw huidige site te actualiseren. Dan is het goed te weten dat C&C Design websites ontwerpt die mee kunnen groeien met uw bedrijf. Voor een introductiegesprek komen wij graag naar uw bedrijf toe, zodat de sfeer van uw onderneming tot uitdrukking komt in uw website.

Als duidelijk is welke rol de site binnen uw onderneming gaat vervullen en wat uw specifieke wensen zijn, dan adviseren wij u graag over de verschillende mogelijkheden die internet biedt voor bedrijfspresentatie.

C&C Design ontwerpt op basis van uw wensen een concept en koppelt dit terug naar u. Als de eerste opzet in grote lijnen voor akkoord wordt bevonden, dan werken in nauw overleg met u de details uit.

Na realisatie van de website volgt plaatsing op de server. Vervolgens is het van belang dat u van tijd tot tijd de website kritisch naloopt om u ervan te gewissen dat deze nog aansluit op de actuele situatie

Behalve aan tekstuele veranderingen kunt u hierbij denken aan grafische aanpassingen, zoals het toevoegen van nieuwe afbeeldingen. Ook kunt u de website laten bijwerken aan de hand van de nieuwe technieken en mogelijkheden binnen de wereld van het internet.

Een tip: vraagt u ook eens naar reacties van uw personeel en klanten; zo kunt u op een snelle manier te weten komen of de huidige opzet van uw website nog voldoet. Op deze manier houdt u een website die er aantrekkelijk uitziet maar vooral functioneel is.