De sleutel voor uw industriele automatisering

Zoeken in projecten

PROJECTEN

Berm stabilisatiemachine
Bermstabilisatie heeft tot doel om op wegen naast de rijbaan een sleuf uit te freesen en deze grond te vermengen met mortel en water en dit terug te plaatsen in de geul naast de rijbaan.
Dit zal na uitharden ervoor dat er een stabiel strook naast de rijbaan is. Dit om slipgevaar te voorkomen.
Door de klant is op basis van een oude machine een nieuwe machine ontwikkeld. Van de oude machine is alle hydrauliek vervangen. In nauw overleg met de klant heb ik het functionele eisenpakket van de machine vastgesteld. Op basis daarvan heb ik een nieuwe besturingskast gemaakt en hiervoor de software geschreven. Er zijn drie EPEC-plc's gebruikt en als user interface een Opus-A8 user interface. Opus-A8 is in Codesys 3.5 geprogrammeerd en de EPEC-plc's in Codesys 2.3. De plc's onderling communiceren met elkaar via CAN-BUS.

Bosch vertikale flow-packer
De flow-packer maakt van rol folie, zakjes gevuld met product, welke door een weeginstallatie worden afgestort. Er kan gekozen worden voor bedrukte of onbedrukte folie en of er een houdbaarheidsdatum op geprint moet worden.
Omdat de oude besturing defect is gegaan is de volledige besturing vervangen en overnieuw software geschreven. Hier is gekozen voor een Berghof DC2007 controller in combinatie met CAN-BUS remote I/O van WAGO.

Doseren van vulstoffen op basis van gemeten product volume.
Er is gebruik gemaakt van een 3-dimensionale laser sensor waarmee de gemiddelde producthoogte wordt bepaald. Door deze gegevens te combineren met de gemeten bandsnelheid, kan het benodigde precentage vulstof wat aan een product moet worden toegevoegd worden bepaald. Door per product een éénmalige kalibratie uit te voeren kunnen de specifieke eigenschappen van het product en vulstof bepaald worden en in een recept worden opgeslagen. Op basis van deze gegevens kan tijdens productie de doseerinstallatie worden aangestuurd. In dit project is gebruikt gemaakt van een Berghof DC2007 controller geprogrammeerd in Codesys 3.5. Als I/O modules is gekozen voor CAN-BUS remote I/O van WAGO.

X/Y traverse voor labelprinter
Besturing gemaakt, schakelkast en software, voor een twee-assig transport voor een labelprinter welke de houdbaarheid op bovenfolie print van het product print.
Per slag print de printer horizontaal tienmaal de houdbaarheidsdatum op de folie, daarna zakt de printer een productrij en print nogmaals tienmaal.
Voor het aansturen van de horizontale en verticale bewegingen wordt gebruikt gemaakt van een tweetal Groshopp servomotoren en regelaars. Deze worden via CAN-BUS aangestuurd.
Als plc en human interface wordt een Berghof DC2007 controller gebruikt. Product specifieke gegevens zoals printhoogte, afstand en snelheid kunnen in het dsiplay worden ingegeven.

Sloopkraan
Op basis van een bestaande sloopkraan is door de klant een compleet nieuwe driedelige giek gemaakt met een totale lengte van 46 meter. Behalve deze giek van 46 meter heeft de klant ook de mogelijk om over twee andere gieken te beschikken. Omdat het in de standaard machine configuratie niet mogelijk is om deze giek aan te sturen is samen met de opdrachtgever custommade software geschreven om deze giek te kunnen besturen. Er is gebruik gemaakt van een drietal EPEC-plc's en als user interface een Opus-A6 Wachendorf.

Mini-heimachine
Met deze manier van heien wordt gebruik gemaakt van stalen buizen die elektrisch aan elkaar worden gelast. De eerste buispaal die de grond in wordt geheid is voorzien van een aangelaste voetplaat. Vervolgens wordt de tweede buis hierop bevestigd. De buizen zijn voorzien van een tromp en worden aan elkaar gelast. Hier gaan we mee door tot de gewenste diepte is bereikt. In opdracht van de klant bestaande besturing vervangen voor een besturing met een EPEC-plc. De EPEC-PLC is uitermate geschikt voor het aansturen van hydraulische installaties en kan prima functioneren in ruige omgevingen. Omdat ik geen beschikking had over het plc-programma van de oude besturing, heb ik het heiproces overnieuw geinventariseerd en hier een programma voor geschreven. Het programma is in Codesys 2.3 gemaakt.

Hefplatform, Jack-up
Samen met de opdrachtgever software geschreven voor het aansturen van de vier poten van het hefeiland, alsmede de centrale bediening in het stuurhuis.
De torens kunnen op de brug individueel of automatisch aangestuurd worden. In automatische mode zal het platform automatisch omhoog of omlaag gaan en zich continu waterpas stellen.
Iedere poot van het hefeiland heeft zijn eigen besturing uitgerust met een WAGO-plc. De vier poten communiceren met de centrale besturing op de brug via een MOD-BUS ethernet-koppeling.
De centrale besturing wordt ook aangestuurd door een WAGO-plc en de software is geschreven in Codesys 2.3. Voor de HMI is gekozen voor een Exor user-interface.

Winch (Constant Tentioning)
In dit project voor de klant een programma geschreven voor een bestaande winch. De winch wordt aangedreven door een hydrauliek motor, waarmee snelheid en draairichting van de lier geregeld wordt met een swatch plate. In constant tentioning mode wordt afhankelijk van de gemeten druk de swatch plate aangestuurd om zo de druk constant te houden.
Behalve CT mode is het ook mogelijk om de winch met een joystick te bedienen.
In dit project is gebruik gemaakt van een EPEC plc om de hydrauliek aan te sturen, welke in Codesys 2.3 is geprogrammeerd.

CBL Krat controle systeem
Doel van het project is het controleren van lege kratten op nog aanwezige rest produkten door middel van een 2-tal Laser sensoren. Deze sensoren geven d.m.v. een ethernet koppeling de plc's per 10 milliseconde van 376 meetpunten de x en y coordinaten in units van 0.1 millimeter door. Er is in dit project voor 2 plc's gekozen om de grote hoeveelheid data van de 2 laser sensoren te handelen
binnen de gestelde tijd van 10 milliseconde. De 2 plc's communiceren onderling via een modbus ehernet koppeling.

Op basis van deze gegevens kunnen de plc's de bodem struktuur van de passerende krat analiseren met als doel objecten met een minimale omvang van 10 x 10 x 10 mm te detecteren.
Bij een fout signaal wordt de krat naar een reject baan gestuurd. Dit fout signaal wordt via Ethernet aan de verpakkings installatie doorgegeven met de signalen REJECT en PASS.
Tevens worden door de verpakkings instalatie de nodige parameters zoals krathoogte, lengte e.d. via een ethernet koppeling aan de plc's door gegeven.

Als extra hebben beide plc's een web interface waarop ook de noodzakelijke parameters van het krat controle systeem aangepast kunnen worden.
Deze interface is voor elke willekeurige pc met een web browser toegankelijk.

In het project is gewerkt met 3-dimensionale laser sensoren en Wago plc's.

Besturingssysteem voor sondeervoertuigen
Het programmeren van de besturing van hydraulisch aangedreven rupsvoertuigen ten behoeve van sondeerwerkzaamheden. Geïnstalleerde dieselmotor wordt via CAN-bus met het J-1939 protocol aangestuurd. Alle overige IO-slaves communiceren via het CAN-open protocol.
Hierbij is gebruik gemaakt van EPEC-PLC's die uitermate geschikt zijn voor het aansturen van hydraulische installaties en kan prima functioneren in ruige omgevingen.
De software is geschreven in Codesys 2.3 ook de HMI welke als target-visu op een externe PC draait, is geschreven in Codesys.

Conveyors centraal magazijn
Centrale S7-besturing van een viertal transport systemen die pallets aanbieden aan een robot in een centraal magazijn overgenomen in vierautonome transport systemen met een op Codesys gebaseerd besturing systeem. Heikel punt was dat de exploitatie van het magazijn moest doorgaan tijdens de ombouw en de nieuwe transport systemen moesten communiceren via een onbekend communicatie protocol via rs232 met de Siemens S7 Plc, welke op zijn beurt met de magazijn software communiceert. Dit protocol is na vervanging van de magazijn-software vervangen door een op ethernet tcp/ip gebaseerd protocol. Hierdoor was het noodzakelijk een extra plc in te zetten als tijdelijke interface om tijdens de ombouw de communicatie tussen de nieuwe transport systemen en de oude software te waarborgen

Koelinstallatie distributie centrum
Koelmotoren voorzien van een op afstand bestuurbare besturing.
Deze besturing zorgt voor het regelen van de temperatuur van de diverse ruimtes. De besturing is gebaseerd op een Wago plc met een webinterface en heeft een E-mail berichten service.

Klimaatbeheersing
Besturingen van de diverse ruimtes vervangen door een viertal Wago plc’s met webinterface welke als taak hebben per plc een vijftiental hulpkasten aan te sturen. Deze hulpkasten sturen op hun beurt ventilatoren en 1 of 2 modulerende kleppen aan. Zij zijn uitgerust met PT100 temperatuur voelers en in enkele gevallen ook met analoge vocht metingen. De klimaat regelingen zijn uitgerust met een webinterface en een E-mail berichten service. Voor de kantoorruimtes wordt gebruik gemaakt van twintigtal modbus thermostaten waarmee de plc communiceert. Op basis hiervan wordt de temperatuur van de diverse ruimtes geregeld.

Vuildetectie
Nacontrole kontrolle geraspt product op vuil met het accent op blauw plastic. Detectie uitgevoerd met Cognex 5400C. Bij vuildetectie wordt de lijn gestopt en de beelden gepost op een centrale FTP server. De gebruiker kan d.m.v. een kleine VB6 applicatie lokaal een variabel in te stellen aantal beelden bekijken. De applicatie draagt ook zorg voor het verwijderen van oude beelden op deze server zodra deze ouder zijn dan het ingestelde aantal dagen.

Kaas keerstation
Porties gesneden kaas worden tijdens transport 90 graden gedraaid en zo nodig gecorrigeerd. Oude defecte camera’s om financiële redenen vervangen door Leuze Smart camera’s. tevens software in Lenze servo regelaars en Servo plc herschreven. Als extra een Wago plc geplaatst om de positie van het product te vertalen naar een analoog signaal t.b.v. de servo regelaars van de na-correctie banden.

Dynamische kaasweeg installatie
Weegt tijdens transport het totaal gewicht van de geloste vrachtwagen. Uitgevoerd met loadcellen van HBM, seriële etiketten printer, Matrix Orbital serieel display en Wago plc

CasePacker 2 X/Y traverses plus kratten transport
De installatie vult lege kratten met zakjes geraspte kaas. 2 Ipc’s vervangen door 2 Mitsubishi Q serie plc’s en Proface display’s. Positionering servo motoren wordt gerealiseerd door de plc voorzien van analoge 0/10 volt uitgangen

Verticale kaasbuffer
De installatie buffert kaas van snijmachine en geeft deze af op een foliebaan van een verpakkingsmachine. Oude S5 besturing inclusief motoren volledig vervangen en uitgerust met Lenze servo motoren en Mitsubishi plc.

Horizontale Flow wrapper
Besturing volledig vervangen en uitgerust met Mitsubishi plc en Proface Touchscreen.

Gebouw beheersysteem
Dit systeem draagt zorg voor tijdige inschakeling van diverse facilitaire installaties en uitschakeling van diverse installaties bij maximum stroomverbruik.Plc software volledig herschreven en uitgerust met webinterface en berichten services zoals sms en email.

Kaas ontbox installatie
Diverse soorten kaas worden na behoefte laag voor laag uit boxen gehaald en naar de verschillende productielijnen getransporteerd. Oude S5 plc vervangen door Mitsubishi QNA plc en uitgerust met proface touchscreen.

Horizontale kaassnijmachine
Kaas wordt tijdens transport in lengterichting doorgesneden. Installatie geïntegreerd in bestaande S5 besturing.

Besturing dakpannen productie hal inclusief dakpannen transport
Relais besturing in fases vervangen door Siemens S5 plc en besturing geoptimaliseerd

Klei transport van opslag naar hulpstukken en dakpannen productiehal
Volledig nieuwe besturing uitgevoerd in relais techniek